Innsiktsarbeid

5:5 Å lete etter gull, eller nøye seg med glitter? – En prioriteringssak.

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler: Et system, produkt, eller en tjeneste, som ikke er basert på tilstrekkelig forståelse for brukernes behov, vil etter hvert kunne åpenbare mangler og svakheter. I og etter implementeringsfasen må det fortløpende tas stilling til om det skal forkastes eller forbedres. En evig dans av brannslukking kan bli …

5:5 Å lete etter gull, eller nøye seg med glitter? – En prioriteringssak. Les mer »

4:5. Formidling av innsikt fra en kompleks virkelighet

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler: Går vi ut og engasjerer oss i folks hverdag, vil vi støte på interessante sammenhenger mellom ulike funn. Innsikter kan være til dels motstridende og informanter vil se ting på ulike måter. Og når du endelig tror du har funnet essensen, vil du oppdage at det finnes …

4:5. Formidling av innsikt fra en kompleks virkelighet Les mer »

Del 3:5, EMPATI SOM METODISK TILNÆRMING

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler: Empati er blant dine absolutt viktigste verktøy i innsiktsarbeidet. Det er i forståelsen for smertepunktene informantene opplever, at du og teamet ditt kan komme i kontakt med relevante løsninger. Hvor trykker skoen? Hvor gnisser det mellom de involverte? Hvilke holdninger og praksiser får konsekvenser for dem som …

Del 3:5, EMPATI SOM METODISK TILNÆRMING Les mer »

2:5 INTERVJUGUIDEN– en fleksibel manual som skaper retning

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler: Din spørsmålsguide i intervjusettingen gjenspeiler nivået ditt av forståelse, pr. dags dato, og bidrar til å gi retning. Anse intervjuguiden som din støttespiller, og vær fleksibel når du bruker den i møte med informantene. Vær åpen for å videreutvikle guiden fortløpende, altså at den omformes aktivt, i …

2:5 INTERVJUGUIDEN– en fleksibel manual som skaper retning Les mer »

statue med kikkert

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – I FEM DELER:

1 av 5: Holdning som grunnlag for metoden Holdningen din er alfa og omega når du gjør intervjuer, eller deltar i en setting for å gjøre innsiktsarbeid. Innsiktsarbeid er vel så mye en holdning, som en metode. Eller for å si det på en annen måte – holdningen er metoden. Din viktigste oppgave som innsiktsarbeider, …

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – I FEM DELER: Les mer »