Design Thinking og sosialantropologi

Hva er sosialantropologi?

Sosialantropologi er et prima utgangspunkt for å skaffe fremragende brukerinnsikt, fordi vi  rett og slett går mer i dybden, og er i stand til å se de større perspektivene. For oss som i tillegg er skikkelig glad i idéutvikling er det en naturlig kobling til fagfeltet Design Thinking, som tar det beste fra flere fagdisipliner og forener det i en metodikk for innovasjon, som er skikkelig nyttig. Ofte gjøres innsiktsarbeid for å gjøre brukergrensesnitt og digitale verktøy mer brukervennlig, men potensialet  er langt større. Design Thinking er en svært god innfallsvinkel på komplekse problemstillinger, der det er vanskelig å forstå helt hva som skal til for å komme videre.  Det kan brukes til bedriftsutvikling og endring i retning av innovasjonskultur, og det kan brukes til å skape mer konkrete løsninger på identifiserbare problemer.

Jeg bidrar med innsiktsarbeid og idéutvikling til bedrifter hvis forretningsmodeller går i retning av grønn vekst og empati med brukergrupper; gjennom innsiktsarbeid og fasilitering av idéprosesser, bidrar vi til at din bedrift skaper løsninger med grunnlag i god forståelse for  primærbehovene. Dette er i økende grad et konkurransefortrinn.

 

bro

En brobygger

Sosialatropologi er studiet av samfunn og kulturer over hele verden. Det handler om hvilke briller vi ser verden gjennom, avhengig av de sosiale settingene vi er sosialisert inn i, både gjennom samfunnet vi lever i, og de miljøene vi er del av.

Som student på hovedfag i sosialantropologi, velger du et sted i verden, hvor du gjør et seks måneder langt feltarbeid. Noen studerer stammesamfunn i Afrika, eller øy-befolkninger i Stillehavet, andre dykker ned i subkulturer i eget samfunn, eller studerer bedriftskultur.

En sosialantropolog kan betraktes som en brobygger som formidler mellom mennesker og grupperinger. Som mennesker har vi tilsynelatende ofte motstridende interesser, men helt overordnet sett har vi mange samsvarende interesser. Det er disse større behovene vi må få tak i, slik at vi gjennom de mange initiativene vi er engasjert i på mindre skala, kan bevege oss selv, bedriftene våre og samfunnet vårt i retninger som vi alle er tjent med i det lange løp.

Her kan du lese mer om hvilke tjenester jeg tilbyr: