Sosialantropologi

Sosialantropologi

Sosialantropologi er studiet av samfunn og kulturer over hele verden. Det handler om hvilke briller vi ser verden gjennom, avhengig av de sosiale settingene vi er sosialisert inn i, både gjennom samfunnet vi lever i, og de miljøene vi er del av.

Som student på hovedfag i sosialantropologi, velger du et sted i verden, hvor du gjør et seks måneder langt feltarbeid. Noen studerer stammesamfunn i Afrika, eller øy-befolkninger i Stillehavet, andre dykker ned i subkulturer i eget samfunn, eller studerer bedriftskultur.

bro

En brobygger

En sosialantropolog kan betraktes som en brobygger som formidler mellom mennesker og grupperinger. Som mennesker har vi tilsynelatende ofte motstridende interesser, men helt overordnet sett har vi mange samsvarende interesser. Det er disse større behovene vi må få tak i, slik at vi gjennom de mange initiativene vi er engasjert i på mindre skala, kan bevege oss selv, bedriftene våre og samfunnet vårt i retninger som vi alle er tjent med i det lange løp.

Her kan du lese mer om hvilke tjenester jeg tilbyr: