NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – I FEM DELER:

1 av 5: Holdning som grunnlag for metoden

Holdningen din er alfa og omega når du gjør intervjuer, eller deltar i en setting for å gjøre innsiktsarbeid.

Innsiktsarbeid er vel så mye en holdning, som en metode. Eller for å si det på en annen måte – holdningen er metoden.

Din viktigste oppgave som innsiktsarbeider, er å skape tillit og trygghet. Det er dette som skaper rammene for at den/de andre kan åpne seg.

Sentralt er: Å stille åpne spørsmål, lytte aktivt, ikke falle for fristelsen til å være ”flink” – ved å ha løsningene med en gang.

Det handler om å være ”åpen for læring” og å våge å stå i usikkerhet.

Tør du å være stille, imens den andre tenker? Lar du den andre få tid til å lete etter ordene, forsøke seg på å sette ord på sammenhenger de ikke har satt ord på før? Gir du dem tid og rom for å være i refleksjonsmodus?

Peprer du på med spørsmål, og prøver å bøte på stillheten, fordi du selv er ukomfortabel? Da kan du gå glipp av gullet og selve essensen…

Full tilstedeværelse, og genuin nysgjerrighet fra din side, er blant de viktigste nøklene til god innsikt.

Birgitte Nitter 2023

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *