5:5 Å lete etter gull, eller nøye seg med glitter? – En prioriteringssak.

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler:

Et system, produkt, eller en tjeneste, som ikke er basert på tilstrekkelig forståelse for brukernes behov, vil etter hvert kunne åpenbare mangler og svakheter.

I og etter implementeringsfasen må det fortløpende tas stilling til om det skal forkastes eller forbedres. En evig dans av brannslukking kan bli resultatet.

Gjøres grunnarbeidet godt er det mindre å rette opp (forkaste/endre) senere.

Ta ikke for lett på innsiktsfasen, og sett av tilstrekkelig med tid og ressurser til å gjennomføre grunnarbeidet på en skikkelig måte. Det er positivt for bunnlinja på lengre sikt. Tiden vi lever i krever mer langsiktighet i tankegangen.

Lag løsninger med utgangspunkt i tilstrekkelig og godt innsiktsarbeid.

Empati og tilstedeværelse kan lett bli avfeid som tidkrevende og lite verdiskapende, og når ”tid er penger!” er ikke dette en prioriteringssak. Eller?

Det er antagelig langt mer kostnadskrevende å la være å lodde dypt nok. Å løse det som tilsynelatende er problemet, men som ikke egentlig er roten til utfordringene, kan bli langt dyrere. Å bevege seg på overflaten gir rom for mye uløst, og frustrasjoner bygger seg opp.

Lydhørhet er ikke noe avgrensbart som avsluttes underveis i prosessen. Innsiktsarbeidet fortsetter også imens løsningene testes, og etter at de er lansert.

Ofte beveger vi oss rundt i det som er konkret og nærliggende, og det er mye positivt ved dette.

Men å lodde tilstrekkelig dypt til å løfte blikket til metaperspektivet kan være nøkkelen til virkelig gode løsninger.

Det er da du sier: AHA!

…Og når du drar i den tråd-enden vil en rekke andre problemer løses samtidig.

Birgitte Nitter 2023

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *