Om meg

Hei, jeg heter Birgitte Nitter

Jeg har bred erfaring med research som del av konsulent-team og i prosjekter på selvstendig basis.

Gjennom Design Thinking-studiet ved NHH i Bergen i 2022-23, formaliserte jeg kompetansen min på innsiktsarbeid og ideation.

Jeg har jobbet som programkoordinator ved BI Executive, der jeg lærte mye om ledelsesforskning og ledelsesverktøy, og jeg har jobbet som rådgiver ved en videregående skole i Groruddalen. Skolen gikk samtidig gjennom en større endringsprosess, og det ga meg innsikt i endring i praksis, og hvor krevende det kan oppleves for ledelse og ansatte, når arbeidstrykket i utgangspunktet er stort. Jeg har også jobbet en hel del med tekstarbeid og formidling, og har mye erfaring med frivillig arbeid, både gjennom Røde Kors, i aktiviteten “Gatemegling”, og som konsulent i Pro bono-prosjekter gjennom Prospera.

Tidligere studerte jeg ved Universitetet i Bergen, hvor jeg tok hovedfag i sosialantropologi, og siden har jeg supplert med fag innen organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Jeg har også en lengre utdanning innen selvutvikling- og livsveiledning. 

Hovedfagsoppgaven min i sosialantropologi var basert på at jeg gjorde feltarbeid på Island i seks måneder, og tittelen på oppgaven ble: ”Det skjulte folket. Et møte med islendingene og andre verdener”.

Hva jeg gjorde av interessante og eksotiske funn på Island, kan du lese mer om i bloggen:

Hvordan opptre «agilt» i møte med skjulte krefter? Lær av veivesenet på Island!

Ad vera næmur  – språk og virkelighet

Jeg har med dette skapt en solid og innholdsrik verktøykasse, som jeg benytter til å fremme interessentforståelse og innovasjonskultur i organisasjoner.

underskrift