Om meg

Hei, jeg heter Birgitte Nitter

Jeg har bred erfaring med research som del av konsulent-team og i prosjekter på selvstendig basis.

Jeg er Design thinker av natur, og formaliserer kompetansen min på innsiktsarbeid og ideation ved NHH 2022-23.

Jeg har jobbet som programkoordinator ved BI Executive, der jeg lærte mye om ledelsesforskning og ledelsesverktøy, og jeg har jobbet som rådgiver ved en videregående skole i Groruddalen. Skolen gikk samtidig gjennom en større endringsprosess, og det ga meg innsikt i endring i praksis, og hvor krevende det kan oppleves for ledelse og ansatte, når arbeidstrykket i utgangspunktet er stort. Jeg har også jobbet en hel del med tekstarbeid og formidling, og har mye erfaring med frivillig arbeid, både gjennom Røde Kors, i aktiviteten “Gatemegling”, og som konsulent i Pro bono-prosjekter gjennom Prospera.

Tidligere studerte jeg ved Universitetet i Bergen, hvor jeg tok hovedfag i sosialantropologi, og siden har jeg supplert med fag innen organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Jeg har også en lengre utdanning innen selvutvikling- og livsveiledning. 

Hovedfagsoppgaven min i sosialantropologi var basert på at jeg gjorde feltarbeid på Island i seks måneder, og tittelen på oppgaven ble: ”Det skjulte folket. Et møte med islendingene og andre verdener”.

Hva jeg gjorde av interessante og eksotiske funn på Island, kan du lese mer om i bloggen:

Hvordan opptre «agilt» i møte med skjulte krefter? Lær av veivesenet på Island!

Ad vera næmur  – språk og virkelighet

Jeg har med dette skapt en solid og innholdsrik verktøykasse, som jeg benytter til å fremme interessentforståelse og innovasjonskultur i organisasjoner.

underskrift