Min metode

statue med kikkert

Etnografisk metode og idéation

Jeg jobber meg inn i materien gjennom etnografisk metode, som er primærmetoden til en sosialantropolog. Vi deltar rett og slett i settingen, snakker med folk og observerer. Hvis du har evne til å skape tillit og «connection», er dette selve nøkkelen til fremragende innsiktsarbeid, og jeg erfarer igjen og igjen hvordan nye perspektiver trer frem, som gir mulighet til å «komme seg ut av rundkjøringen» og proaktivt forme og teste ut nye løsninger. Den større forståelsen for brukergrupper og interessenter gir mulighet for å tenke helt nytt på problemet, fordi du rett og slett har økt din grunnleggende forståelse.

Metoden går ut på å leve seg inn i folks liv, tanker og hverdag, gjennom å delta i sosiale settinger de er del av. Disse må gjerne være i kontrast til de du selv er vant til å være i, for ditt utenfrablikk gir verdifull innsikt, OG en unik posisjon til å adressere utfordringer som ikke får gehør, fra innsiden.

Gjennom etnografisk metode er målet å få forståelse for hvilke verdier som ligger bak folks handlinger og beveggrunner. Vil du lese mer?