4:5. Formidling av innsikt fra en kompleks virkelighet

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler:

Går vi ut og engasjerer oss i folks hverdag, vil vi støte på interessante sammenhenger mellom ulike funn. Innsikter kan være til dels motstridende og informanter vil se ting på ulike måter. Og når du endelig tror du har funnet essensen, vil du oppdage at det finnes flere perspektiver på samme sak. Og det er kanskje i gnisningene at de viktigste innsiktene ligger, fra tid til annen?

Det er ikke hensiktsmessig å tvinge innsikter inn i en pen og ryddig presentasjonsramme, for å vise at du harkontroll på verden,for det har du ikke. I så fall må man gjerne utelukke innsikt som ikke passer i malen.

I mange tilfeller vil løsningen, eller produktet innsiktsarbeidet skal lede til, være et brukergrensesnitt, eller en digital plattform.

Den nylig innførte Helseplattformen er et eksempel på et prosjekt der vesentlige sammenhenger er utelatt, eller oversett. Det gjør vondt for dem som daglig skal navigere i et system som ikke har tatt høyde for sentrale prosesser. Den grunnleggende forståelsen for hva som er avgjørende viktig for dem som er involvert og berøres, har tilsynelatende ikke vært god nok.

Å skaffe riktig og nok innsikt til et formål er en krevende oppgave. Innsiktsarbeidet fortsetter, i aktivt samspill med omgivelsene, i reaksjonene man får på det man presenterer – og i tilbakemeldinger man får på løsninger man leverer.

En digital plattform er på sett og vis en måte å formidle innsikt på. I alle fall gjenspeiler den nivået av innsikt som ligger bak.

Her snakker jeg allikevel først og fremst om å formidle innsikt til et konkret publikum –oppdragsgivere og andre interessenter – etter en innledende innsiktsfase, før teamet går videre med å finne løsning(er) til et komplekst problem.

Det finnes flere måter å formidle innsikt , som rommer det dere har oppdaget og funnet, og som kan supplere og berike strukturen. Det er en fallgruve å utelate sentrale elementer, fordi de ikke passer inn i en gitt formidlingsstruktur. Utelates komplekse sammenhenger fordi de ikke passer inn i malen, presenterer dere innsikt på et lavere nivå, rett og slett.

Innsikt kan formidles med rene ord, og dere kan tegne, rollespille, fortelle historier, eller benytte andre kreative virkemidler underveis.Dere må muligvis ut av komfortsonen, men det er vel verdt det?

Innsiktene passer ikke nødvendigvis inn i et kontrollerbart system, eller et oversiktlig skjema, med bokser, sirkler og piler. Jeg utelukker ikke at dette noen ganger kan være en fin måte å gripe det an på, men vær skeptisk til å låse innsikt til en rigid form.

Vi kan ikke ha med alt vi har hørt og sett underveis, men vi må bestrebe oss på å få rom til det som er vesentlig. Forkast ikke viktige sammenhenger og innsikter fordi de er for komplekse for malen. Utvid malen.

En presentasjonsmal, med en valgt struktur, gjør det lettere for tilhørerne å følge dere. En overordnet organisering av innholdet er hensiktsmessig. En helhetlig layout, som binder det hele sammen, er positivt for inntrykket.

Vær allikevel ikke redd for å gi rom for sidesprang fra strukturen, slik at kompleksiteten får komme til syne. Det beriker innsikten, presentasjonen og mottagerne. La mottagerne få noen karameller å tygge på. Alt trenger ikke være ferdig tygget for dem.

                                                                                                Birgitte Nitter 2023

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *