2:5 INTERVJUGUIDEN– en fleksibel manual som skaper retning

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler:

Din spørsmålsguide i intervjusettingen gjenspeiler nivået ditt av forståelse, pr. dags dato, og bidrar til å gi retning.

Anse intervjuguiden som din støttespiller, og vær fleksibel når du bruker den i møte med informantene. Vær åpen for å videreutvikle guiden fortløpende, altså at den omformes aktivt, i tråd med at du får mer innsikt.

Intervjuguiden er viktig, men først og fremst for at du skal ha noe å støtte deg til. Den gir deg trygghet i settingen.

Still gjerne spørsmål fra guiden innledningsvis, for å åpne samtalen, og for å gi en viss retning underveis. Enda viktigere er det å ta aktivt tak i det som kommer frem fortløpende, og å være åpen for at sidespor informantene tar deg inn i, kan inneholde viktig informasjon. Gi også rom for det som oppstår spontant.

Husk at informantene har ”deep knowledge” om sin hverdag, og hva som er viktig å feste seg ved, i forhold til din aktuelle problemstilling, blir tydeligere etter hvert som din forståelse øker.

Hvis du gjennom aktiv lytting, klar tilstedeværelse og genuin nysgjerrighet, får den andre i fri tale, kan du få innsikter som tilsier at intervjuguiden din bør ligge, inntil videre.

Når du lytter og noterer (evt. tar opp samtalen– NB! viktig å spørre om lov først), og informantene etter hvert har fått satt ord på det som var viktig å få formidlet i denne omgang, kan du gjerne skanne raskt over intervjuguiden din. Avslutt gjerne med noen spørsmål derfra, hvis de fortsatt er relevante.

Det som kommer frem når du ikke styrer samtalen, annet enn å gi den retning, kan være gullet du er ute etter, og du kan bruke dette til å omforme spørsmålsguiden din til neste runde.

Lykke til!

Birgitte Nitter 2023

Vil du lese mer om hvordan du lager en intervjuguide, og forskjellen på strukturerte og semistruturerte intervjuer, klikk her: Slik-lager-du-en-intervjuguide

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *