Personvernerklæring

 

Denne personvernserklæringen beskriver hva slags personopplysninger Kobit samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Key to Change forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernserklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Key to Change kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av Key to change. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan du besøke https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/.            

Personopplysninger Key to Change mottar

Key to Change har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

  • Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Key to Change. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom Key to Change og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

  • En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Key to Change selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvem linker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe.

Hvordan Key to Change  bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. Key to Change er  avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt. Formålet med informasjonen fra Google Analytic er å bedre nettside- opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layout mer brukervennlig, forstå bruker-trender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for Key to Change sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Key to Change samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjons deling med tredjeparter

Key to Change deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykke forespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Key to Change mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og Key to Change pågår. Ved opphør i arbeidsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Key to Change har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Key to Change rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

  • Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos Key to Change kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Key to Change uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.

  • Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Key to Change har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Key to Change, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Key to Change sine tjenester.

  • Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Key to Change har registrert om deg.
  • Rett mot profilering gir rett til å nekte Key to Change  å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Key to Change når Key to Change i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde- og dybde- kartlegging.

  • For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst 1 måned.

Barns personvern

Key to Change har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16 år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt. Personinformasjon etterlatt av barn til Key to Change vil slettes så raskt det kommer oss til kunnskap.

Gjennomføring av endringer

Key to Change vil fra tid til annen oppdatere sin personvernserklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Key to Change personvernserklæring eller andre forespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: ​+47 975 60 124

E-post: bn@keytochange.no