Del 3:5, EMPATI SOM METODISK TILNÆRMING

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler:

Empati er blant dine absolutt viktigste verktøy i innsiktsarbeidet.

Det er i forståelsen for smertepunktene informantene opplever, at du og teamet ditt kan komme i kontakt med relevante løsninger.

Hvor trykker skoen? Hvor gnisser det mellom de involverte? Hvilke holdninger og praksiser får konsekvenser for dem som står i det, og opplever det ”på kroppen”.

Sørger du for å være tilliten verdig, slik at personen foran deg åpner seg, og gir deg innblikk i dette?

Det er sjeldent lurt å sette ord på – i betydningen anta – hva andre føler. Sympati, i betydningen ”synes synd på”, kan oppleves ovenfra og ned.

Vi er ute etter å forstå. Som et medmenneske. Hvordan oppleves det, fra den andres ståsted?

Hvordan ville du selv opplevd og følt det hvis du sto i en tilsvarende situasjon?

Det sentrale er å åpne seg for å se verden gjennom den andres perspektiv. Å stille deg åpen for læring.

Du får ikke den essensielle innsikten, hvis informantene merker at du er forutinntatt.

De vil også merke det når du virkelig er påkoblet og genuint oppmerksom og tilstede.

Å ”fake it until you make it” –er ofte smart, men ikke her. Du må virkelig ha et oppriktig ønske å forstå den andre – prøve å gå omkring i deres sko og aktivt gjøre et forsøk på å se verden gjennom den andres øyne – med innlevelse og empati.

Greier du å ta et skritt til siden – ut av egne forutinntatte holdninger – legge din forforståelse til siden og tre inn i den andres opplevelse?

Personen du har foran deg vil merke forskjellen.

Og det vil ha betydelig innvirkning på nivået du når frem til i innsiktsarbeidet.

Birgitte Nitter 2023

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *