Birgitte nitter

Key to Change

Key to Change bidrar til å fremme kreativitet i organisasjoner, og skape innovasjonskultur.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Tjenester jeg tilbyr

Interessentanalyser

Ved hjelp av etnografisk metode/ deltakende observasjon, er målet å forstå interessentene og deres behov, slik at man oppnår bedre dialog og samarbeid, på tvers av endringsprosjekter.

Kurs i kreativitet og idéutvikling

Med sosialantropologisk twist og inspirasjon.
Målet er å frigjøre kreativt potensial, og skape innovativ organisasjonskultur.

Kommunikasjon

Hensiktsmessig kommunikasjon krever forståelse for behov og verdier hos dem du er avhengig av å samarbeide med for å oppnå resultater.

bro

Alle er tjent med glade og kreative interessenter

Et prosjekts interessenter er de som er berørt av initiativet, og som i større eller mindre grad utøver innflytelse på det. Jo mer innflytelse en interessent  har på gjennomføringen, jo viktigere er det å ha god dialog med interessenten. På den måten kan dere oppnå et godt samarbeid, og jobbe mot felles målsetninger. Eksempler på interessenter kan være: kunder, leverandører, samarbeidspartnere, etc.

Ansatte er også viktige interessenter, og i endringsprosesser er ledelsens evne til å kommunisere med ansatte helt avgjørende for både fremdrift og resultater.

Det er dessuten ofte slik at det er de ansatte «på grasrota» som har førstehåndskunnskap om hva som rører seg blant kunder og leverandører, men som allikevel har minst å si når det planlegges endringer. Slik går man glipp av masse verdifull informasjon.

I et organisasjonsklima der de ansatte blir lyttet til når de har meninger og innspill, øker trivselen, og konfliktnivået dempes. Gjennom å jobbe systematisk med kreativitetsfremmende prosesser på tvers av organisasjonsstrukturene, fremmes en bedriftskultur med høyere innovasjonsevne.

Fornøyde ansatte representerer bedriften bedre utad, og i sin tur påvirker dette både kunder og samarbeidspartnere.

Det skapes vinn-vinn-situasjoner når alle i bedriften opplever at deres idéer blir lyttet til. Nøkkelen er å organisere seg slik at innspill på tvers av organisasjonsstrukturene får mulighet til å komme frem.

underskrift