sosialantropologi

5:5 Å lete etter gull, eller nøye seg med glitter? – En prioriteringssak.

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler: Et system, produkt, eller en tjeneste, som ikke er basert på tilstrekkelig forståelse for brukernes behov, vil etter hvert kunne åpenbare mangler og svakheter. I og etter implementeringsfasen må det fortløpende tas stilling til om det skal forkastes eller forbedres. En evig dans av brannslukking kan bli …

5:5 Å lete etter gull, eller nøye seg med glitter? – En prioriteringssak. Les mer »

statue med kikkert

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – I FEM DELER:

1 av 5: Holdning som grunnlag for metoden Holdningen din er alfa og omega når du gjør intervjuer, eller deltar i en setting for å gjøre innsiktsarbeid. Innsiktsarbeid er vel så mye en holdning, som en metode. Eller for å si det på en annen måte – holdningen er metoden. Din viktigste oppgave som innsiktsarbeider, …

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – I FEM DELER: Les mer »

Hvordan opptre «agilt» i møte med skjulte krefter? Lær av veivesenet på Island!

Å jobbe “agilt” handler om smidighet, tilpasningsdyktighet og menneskefokus*; et begrep som enda ikke var på moten i 2003, da jeg gjorde feltarbeid på Island, og så meg nødt til å avlegge et besøk hos veivesenet i Reykjavik. Jeg ble nemlig stadig mer nysgjerrig på et fenomen jeg ofte hørte historier om, nemlig at det …

Hvordan opptre «agilt» i møte med skjulte krefter? Lær av veivesenet på Island! Les mer »