tillit

5:5 Å lete etter gull, eller nøye seg med glitter? – En prioriteringssak.

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler: Et system, produkt, eller en tjeneste, som ikke er basert på tilstrekkelig forståelse for brukernes behov, vil etter hvert kunne åpenbare mangler og svakheter. I og etter implementeringsfasen må det fortløpende tas stilling til om det skal forkastes eller forbedres. En evig dans av brannslukking kan bli …

5:5 Å lete etter gull, eller nøye seg med glitter? – En prioriteringssak. Les mer »

Del 3:5, EMPATI SOM METODISK TILNÆRMING

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler: Empati er blant dine absolutt viktigste verktøy i innsiktsarbeidet. Det er i forståelsen for smertepunktene informantene opplever, at du og teamet ditt kan komme i kontakt med relevante løsninger. Hvor trykker skoen? Hvor gnisser det mellom de involverte? Hvilke holdninger og praksiser får konsekvenser for dem som …

Del 3:5, EMPATI SOM METODISK TILNÆRMING Les mer »