intervjuguide

5:5 Å lete etter gull, eller nøye seg med glitter? – En prioriteringssak.

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler: Et system, produkt, eller en tjeneste, som ikke er basert på tilstrekkelig forståelse for brukernes behov, vil etter hvert kunne åpenbare mangler og svakheter. I og etter implementeringsfasen må det fortløpende tas stilling til om det skal forkastes eller forbedres. En evig dans av brannslukking kan bli …

5:5 Å lete etter gull, eller nøye seg med glitter? – En prioriteringssak. Les mer »

2:5 INTERVJUGUIDEN– en fleksibel manual som skaper retning

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler: Din spørsmålsguide i intervjusettingen gjenspeiler nivået ditt av forståelse, pr. dags dato, og bidrar til å gi retning. Anse intervjuguiden som din støttespiller, og vær fleksibel når du bruker den i møte med informantene. Vær åpen for å videreutvikle guiden fortløpende, altså at den omformes aktivt, i …

2:5 INTERVJUGUIDEN– en fleksibel manual som skaper retning Les mer »