Formidling av innsikt

5:5 Å lete etter gull, eller nøye seg med glitter? – En prioriteringssak.

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler: Et system, produkt, eller en tjeneste, som ikke er basert på tilstrekkelig forståelse for brukernes behov, vil etter hvert kunne åpenbare mangler og svakheter. I og etter implementeringsfasen må det fortløpende tas stilling til om det skal forkastes eller forbedres. En evig dans av brannslukking kan bli …

5:5 Å lete etter gull, eller nøye seg med glitter? – En prioriteringssak. Les mer »

4:5. Formidling av innsikt fra en kompleks virkelighet

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler: Går vi ut og engasjerer oss i folks hverdag, vil vi støte på interessante sammenhenger mellom ulike funn. Innsikter kan være til dels motstridende og informanter vil se ting på ulike måter. Og når du endelig tror du har funnet essensen, vil du oppdage at det finnes …

4:5. Formidling av innsikt fra en kompleks virkelighet Les mer »