4:5. Formidling av innsikt fra en kompleks virkelighet

NØKLER TIL GODT INNSIKTSARBEID – i fem deler: Går vi ut og engasjerer oss i folks hverdag, vil vi støte på interessante sammenhenger mellom ulike funn. Innsikter kan være til dels motstridende og informanter vil se ting på ulike måter. Og når du endelig tror du har funnet essensen, vil du oppdage at det finnes …

4:5. Formidling av innsikt fra en kompleks virkelighet Les mer »