Hvordan opptre «agilt» i møte med skjulte krefter? Lær av veivesenet på Island!

Å jobbe “agilt” handler om smidighet, tilpasningsdyktighet og menneskefokus*; et begrep som enda ikke var på moten i 2003, da jeg gjorde feltarbeid på Island, og så meg nødt til å avlegge et besøk hos veivesenet i Reykjavik. Jeg ble nemlig stadig mer nysgjerrig på et fenomen jeg ofte hørte historier om, nemlig at det …

Hvordan opptre «agilt» i møte med skjulte krefter? Lær av veivesenet på Island! Les mer »