endring

Hvordan opptre «agilt» i møte med skjulte krefter? Lær av veivesenet på Island!

Å jobbe “agilt” handler om smidighet, tilpasningsdyktighet og menneskefokus*; et begrep som enda ikke var på moten i 2003, da jeg gjorde feltarbeid på Island, og så meg nødt til å avlegge et besøk hos veivesenet i Reykjavik. Jeg ble nemlig stadig mer nysgjerrig på et fenomen jeg ofte hørte historier om, nemlig at det …

Hvordan opptre «agilt» i møte med skjulte krefter? Lær av veivesenet på Island! Les mer »

Ad vera næmur – om utvidet virkelighetsforståelse

På Island bruker de utrykket ”ad vera næmur” om en person som sanser dypere enn andre, eller som oppfatter flere ting i omgivelsene/ tilværelsen enn gjennom alminnelig sansning. Det er vanskelig å si hva som er ”vanlig” å sanse. Noen ganger kan det å være næmur handle om å oppleve en tilstedeværelse av noe i …

Ad vera næmur – om utvidet virkelighetsforståelse Les mer »