Ad vera næmur – om utvidet virkelighetsforståelse

På Island bruker de utrykket ”ad vera næmur” om en person som sanser dypere enn andre, eller som oppfatter flere ting i omgivelsene/ tilværelsen enn gjennom alminnelig sansning. Det er vanskelig å si hva som er ”vanlig” å sanse. Noen ganger kan det å være næmur handle om å oppleve en tilstedeværelse av noe i …

Ad vera næmur – om utvidet virkelighetsforståelse Les mer »